Održan okrugli stol povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Objavljeno: 20. studenoga 2018.

IMG 4983 resize

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama danas je u Velikoj vijećnici održan okrugli stol na ovu temu u organizaciji Grada Slavonskog Broda i Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Slavonskog Broda. Izlagači na Okruglom stolu bile su savjetnica u Vladinom uredu za ravnopravnost spolova i članica Vijeća Europske Unije za prevenciju i borbu protiv seksizma Maja Sporiš te predsjednica Udruge Brod Gordana Matanović, a sve prisutne je u ime Grada Slavonskog Broda pozdravila zamjenica gradonačelnika Tea Tomas.

Glavni cilj današnjeg okruglog stola bio je podići svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje. Naime, iako je posljednjih godina postignut značajan napredak u suzbijanju nasilja i dalje je potrebno uložiti napore ovom smjeru. O ovom problemu treba javno govoriti, a društvo i institucije koje se njime bave uvijek treba poticati na međusobnu bolju suradnju i aktivnost. Žene koje prepoznaju znakove nasilja u obitelji moraju znati da uvijek mogu potražiti pomoć, da su sigurne i da svaki oblik nasilja trebaju prijaviti policiji, nadležnom centru za socijalnu skrb, državnom odvjetništvu, nevladinoj organizaciji ili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Nasilje nad ženama je prepoznato kao važan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj pa je posljednjih godina postignut značajan napredak usvajanjem i primjenom niza dokumenata koji reguliraju ovaj problem, kao što su Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Kazneni zakon, Obiteljski zakon, Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o socijalnoj skrbi, Nacionalna strategije zaštite od nasilja u obitelji, Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i drugi. Hrvatska je 2012. godine potpisala i Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Svrha je ove Konvencije zaštititi žene od svih oblika nasilja i promicati ravnopravnost žena i muškaraca. No, unatoč tome, i dalje je velik broj žena koje se boje prijaviti nasilje, koje smatraju kako je ono normalno i uobičajeno ponašanje, koje ga trpe zbog financijske ovisnosti o zlostavljaču ili zbog straha za skrbništvom nad djecom. Ovo nisu i nikada ne smiju biti razlozi da niti jedna žena trpi nasilje.

IMG_4974_resize.JPG IMG_4975_resize.JPG IMG_4976_resize.JPG

IMG_4977_resize.JPG IMG_4978_resize.JPG IMG_4979_resize.JPG

IMG_4981_resize.JPG IMG_4982_resize.JPG IMG_4983_resize.JPG