Produljen rok za prijavu na Javne pozive za izbor poslodavca i volontera godine za 2018. godinu

Objavljeno: 16. studenoga 2018.

Rok za prijavu na javne pozive za izbor poslodavca i volontera godine koji je bio otvoren do 16. studenoga 2018. produljuje se do 23. studenoga 2018. godine

- Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinje za izbor poslodavca godine za osobe s invaliditetom grada Slavonskog Broda s invaliditetom grada Slavonskog Broda

- Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinje za dodjelu godišnje volonterske Nagrade 

Prijave se dostavljaju poštom ili predajom u pisarnicu Gradske uprave na adresu:
Grad Slavonski Brod,
Upravi odjel za društvene djelatnosti,
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod