Ispis

Prema dostupnim podatcima Državne mreže za trajno praćenje kvalitete zrak, koju vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, nakon sinoćnje eksplozije u Rafineriji nafte Brod tj. tijekom noći nisu prekoračene granične vrijednosti niti za jednu onečišćujuću tvar, kao ni pragovi upozorenja i pragovi obavješćivanja za SO2, NO2 i ozon.

U privitku dostavljamo tablični prikaz koncentracija za onečišćujuće tvari koje se mjere na mjernim postajama Slavonski Brod – 1 i Slavonski Brod – 2.
Koncentracije onečišćujućih tvari u zraku i dalje će se redovno pratiti, a Grad Slavonski Brod i dalje će obavještavati građane o svim važnim informacijama putem svojih službenih stranica.


Prikaz koncentracija onečišćujućih tvari 10.10.2018.