Gradonačelnik: Podnijeli smo tužbu protiv Ministarstva jer je nezakonitim putem privatnom investitoru dalo državnu cestu u vlasništvo

Objavljeno: 08. veljače 2018.

IMG 2122 resize

Gradonačelnik Mirko Duspara na današnjoj konferenciji za medije obavijestio je javnost o postupku nezakonitog izdavanja Uporabne dozvole za trgovački centar Lidl i Uporabne dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC-423 u Slavonskom Brodu.

 „Institucije su namjerno zanemarile prostorni plan Grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije te svojom nezakonitom odlukom ukinule mogućnost izgradnje poveznice Istočne vezne ceste i Osječke ulice koja bi otvorila prostor za 32 hektara izgradnje zone za poduzetnike u Slavonskom Brodu. Tko je protiv poduzetnika u Slavonskom Brodu? Je li to Grad koji je stao u zaštitu zakona Republike Hrvatske ili Ministarstvo koje je donijelo protuzakonitu odluku? Zbog toga smo podnijeli tužbu Upravnom sudu u Osijeku. Za nas su odgovorne osobe u Ministarstvu i u Hrvatskim cestama. Tražimo da se zakon poštuje, a ako ne budemo ostvarili svoje pravo na Upravnom sudu, onda ćemo sigurno na Ustavnom sudu dokazati da je ovdje prevladao privatni interes naspram općeg“, izjavio je gradonačelnik Mirko Duspara tijekom konferencije za medije.

Motiv za javno istupanje jest činjenica da je Grad Slavonski Brod medijski prozivan kao  nenaklonjen poduzetnicima i njihovim ulaganjima na području grada, unatoč činjenici što je Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupao u skladu sa svim zakonskim propisima i odgovarao pravovremeno na sve zahtjeve investitora te zahtjeve i upite Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Investitor, tvrtka Rimc d.o.o., 31. ožujka 2017. godine, u Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, podnijela je Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Prodavaonice prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, a 28 dana kasnije, 28. travnja 2017. godine, Odjel je izdao dozvolu.

Po okončanju gradnje, 4. listopada 2017. godine, Investitor je podnio Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.

S ciljem izdavanja Uporabne dozvole za Prodavaonicu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, a na zahtjev Investitora da se pregled objekta obavi 27. listopada 2017. godine, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na traženi dan je organizirao tehnički pregled.

Budući da su od 16 članova Povjerenstva njih trojica, Željko Devčić, predsjednik te Duško Medaković i Damir Klaić držali kako objekt nije izgrađen sukladno uvjetima iz Građevinske dozvole, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 3. studenoga 2017. godine izdao je Rješenje kojim odbija izdati Uporabnu dozvolu za Prodavaonicu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, s obrazloženjem da sukladno Zakonu „nije priključena na prometnu infrastrukturu“.

Naime, tijekom procesa izdavanja Uporabne dozvole Investitor je pokušao izvedenu rekonstrukciju i proširenje državne ceste DC-423 u Osječkoj ulici prikazati kao sastavni dio radova obuhvaćenih Građevinskom dozvolom za izgradnju Prodavaonice prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. Međutim, to nije bilo moguće jer je u pitanju državna cesta kao javno dobro u općoj uporabi, a prema Zakonu o cestama, njezinu rekonstrukciju i proširenje ne može zahtijevati niti provoditi ni fizička osoba niti pravna osoba, nego isključivo Republika Hrvatska i to putem Hrvatskih cesta d.o.o.. Zbog toga, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša niti je smio niti je mogao izdati traženu Uporabnu dozvolu.

Neovisno o tome, tko bi za rekonstrukciju državne ceste izdao građevinsku, a potom i uporabnu dozvolu - Ministarstvo ili Grad-  izdati ju je mogao isključivo Hrvatskim cestama d.o.o. i nikome drugom, jer se radi o neotuđivom vlasništvu Republike Hrvatske.

Iz samo njima poznatih razloga, unatoč ustavnoj odluci - prema kojoj se izdavanjem takvih dozvola stječe i pravo vlasništva - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je privatnom investitoru izdalo Uporabnu dozvolu za Prodavaonicu prehrambenih i neprehrambenih proizvoda te Rekonstrukciju i proširenje državne ceste.

Tim postupkom bez presedana Ministarstvo je učinilo nepopravljivu štetu Gradu Slavonskom Brodu, građanima Slavonskog Broda i Republici Hrvatskoj jer je mjesto za kojeg je izdalo Uporabnu dozvolu prometno i od strateške važnosti za Grad što je vidljivo u Generalnom urbanističkom planu, budući da je na tom mjestu spojnom cestom iste važnosti predviđeno povezivanje Osječke ulice i Istočne vezne ceste.

Osim toga, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je zabranom skretanja ulijevoograničilo funkcionalno korištenje buduće prometnice koja će biti izgrađena između Osječke ulice i Istočne vezne ceste, jer su privatni interes stavili iznad interesa Republike Hrvatske i Grada Slavonskog Broda.

Zbog svega navedenog, 5. veljače 2018. godine Grad Slavonski Brod je Upravnom sudu podnio tužbu protiv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kako bi bilo poništeno nezakonito Rješenje kojim je dozvoljena uporaba Trgovačkog objekta Lidl i nezakonito rekonstruirane i proširene državne ceste DC - 423.

Pozivanje Ministarstva na retroaktivno i nedopušteno izdan dokument od 9. studenog 2017. godine,  kojim su Hrvatske ceste investitoru Rimc d.o.o., izdale „Pisanu suglasnost u svrhu dokaza pravnog interesa u postupku ishođenja Građevinske dozvole za izgradnju Priključka  Prodavaonice prehrambenih i neprehrambenih proizvoda i Rekonstrukciju državne ceste DC 423“  samo je jedan od krucijalnih dokaza kako je u ovom slučaju opravdano i pokretanje kaznenog postupka.

 

IMG_2116_resize.JPG IMG_2122_resize.JPG IMG_2148_resize.JPG