Ispis
grpoglav23209.jpgNa današnjem 58.zasjedanju Gradskog poglavarstva usvojen je i u javnu raspravu upućen prijedlog Detaljnog plana uređenja (DPU) „Novo naselje“ u Mjesnom odboru „Josip Rimac“. Prema riječima izrađivača plana prof.Mladena Jošića sa zagrebačkog Arhitektonskog fakulteta, prijedlogom plana omogućeno je zadržavanje i legalizacija svih postojećih objekata te opskrbljivanje „Romskog naselja“ svim potrebnim infrastrukturnim i društvenim sadržajima.
Članovi Poglavarstva dali su suglasnost za potpisivanje ugovora  o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje mrtvačnice u Brodskom Varošu Trgovačkom društvu Komunalac i izabrali najpovoljnije ponuditelje za izradu i postavljanje 15 nadstrešnica za autobusna stajališta te za nabavu kombi vozila za potrebe Osnovne škole „Milan Amruš“.

SVAČIĆEVA - ZONA OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD !

Nadstrešnice za autobusna stajališta izradit će i postaviti tvrtka „Sigmat“ iz Gromačnika koja je s 226.500 kuna bila najpovoljniji ponuditelj. Novo kombi vozilo za prijevoz učenika OŠ „Milan Amruš“ nabavit će se u Autocentru Dankić za 138.463 kune. Nakon provedenog natječaja, Grad će u ovoj akademskoj godini sklopiti ugovore o stipendiranju s izabranih novih 20 studenata. 
Na prijedlog Službe za graditeljstvo, Svačićeva ulica proglašena je zonom od posebnog interesa za Grad Slavonski Brod u cilju još kvalitetnijeg uređenja pročelja okolnih zgrada, zelenih površina i parkova ove uskoro četverotračne gradske avenije. Na prijedlog Upravnog vijeća, nakon natječajnog postupka dana je suglasnost za imenovanje dipl.ing. Gorana Mesića za ravnatelja gradske Ustanove za gospodarenje športskim objektima. Tvrtkama „Publicum“ i „Posavska Hrvatska“ dana je potpora u iznosu od 133.478 kuna za izdavanje monografije grada Slavonskog Broda u tisuću primjeraka. Dana je suglasnost za sklapanje ugovora o obavljanju logističkih usluga za dostavu i razmjenu dokumenata za potrebe Gradske uprave u 2009. godini s tvrtkom „City EX“ u vrijednosti 279.903 kune.  Također, odobrene su suglasnosti i za zaključenje ugovora o pružanju usluga patrolne ophodnje 27 objekata u gradskom vlasništvu s tvrtkom „Sigurnost Buzov“ vrijednog 204.918 kuna, za zaključenje ugovora o izvedbi sustava tehničke zaštite u objektu Službe za graditeljstvo i izdavanje dozvola vrijednog 13.556 kuna te za održavanje i servisiranje sustava tehničke zaštite u ovoj godini.  Izabrani su najpovoljniji ponuditelji za prodaju građevinskih zemljišta u ulicama 30.svibnja i Nikole Nalješkovića i za zakup jednog garažnog mjesta u Naselju kralja Tomislava.