Sufinanciranje cijene vrtića; na poziv Gradske uprave za sada se odazvala samo jedna Općina

Objavljeno: 16. siječnja 2015.

Gradski dječji vrtići
Proteklog tjedna Gradska uprava Grada Slavonskog Broda je uputila poziv svim općinama s područja Brodsko-posavske županije da sudjeluju u sufinanciranju boravka djece u gradskim dječjim vrtićima. Na poziv Gradske uprave za sada se odazvala Općina Bukovlje koja će cijenu boravka u vrtiću sufinancirati s iznosom od 300 kuna po djetetu, a ostatak do pune ekonomske cijene plaćat će roditelji. 

Roditelji, koji nisu s područja Slavonskog Broda, trebaju i sami zatražiti od općina sufinanciranje cijene vrtićkog programa, jer se radi o prijedlogu koji im može omogućiti značajne uštede.
Prema zakonskim odredbama Grad Slavonski Brod, kao i sve ostale jedinice lokalne samouprave, proračunskim sredstvima može financirati isključivo aktivnosti, projekte i programe s područja kojeg obuhvaća. U slučaju gradskih dječjih vrtića to znači da Grad može subvencionirati cijenu vrtića samo za djecu čija oba roditelja imaju prebivalište na području Slavonskog Broda.