OBJAVLJEN POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2011.GODINU

Grb Slavonskog Broda.jpgU tjedniku "Posavska Hrvatska" danas je objavljen Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda  za 2011.godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa je 15.rujna 2010.godine.

GRAD SLAVONSKI BROD
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» 47/90 i 27/93) i čl. 9 Odluke o kriterijima za utvrđivanje programa i osiguranja sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Slavonskoga Broda, Grad Slavonski Brod objavljuje

                                         POZIV
ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2011. GODINU

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Slavonskog Broda jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Slavonski Brod, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.
Sukladno zakonu i kriterijima za vrednovanje i sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda te ocjeni izvršenje programa za 2010. godinu Grad Slavonski Brod u Programu javnih potreba u kulturi za 2011. godinu uvrstit će:
- redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač grad Slavonski Brod
- programe udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Grad
- programe muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti
- program glazbenih i scenskih djelatnosti
- program knjižnične djelatnosti
- program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
- program izdavanja knjiga i časopisa u kulturi
- programe kulture nacionalnih manjina
- znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
- otkup umjetnina
- programe kulturnih manifestacija
- programe sustavne zaštite i revitalizacije spomenika kulture i kulturne baštine
- programe ulaganja, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture u vlasništvu grada

II.

Prioritet u financiranju odnosno sufinanciranju imaju:
- programi ustanova kulture u vlasništvu grada
- programi udruga građana koji kvalitetom svojih projekata zadovoljavaju javne potrebe u kulturi
- ostali programi pravnih i fizičkih osoba


Sve programe će obraditi Kulturno vijeće-stručna komisija, a prihvaćeni će se programi  financirati prema mogućnostima Proračuna.

III.

Rok za podnošenje prijedloga Programa je 15. rujna 2010.

Uz prijedlog programa predlagatelji su dužni priložiti prijavu na Poziv koji mogu podići u Pisarnici Gradske uprave, Vukovarska 1-prizemlje.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi. Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik u kojem će biti navedeni podaci o:
- ukupnim troškovima programa
- dijelu sredstava koji se osigurava iz vlastitih izvora
- dijelu sredstava koji se osigurava iz drugih izvora (županija, ministarstvo, sponzori i drugi izvori financiranja)
- dijelu sredstava koji se traži od Grada Slavonskog Broda
- kada je podnositelj programa posljednji put bio sufinanciran sredstvima Gradskog proračuna.

Iznose svih troškova treba iskazati u kunama.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva treba poslati na adresu: Grad Slavonski Brod
             Upravni odjel za društvene djelatnosti
             S naznakom  PRIJEDLOZI ZA 2011.
             Vukovarska 1, Slavonski Brod

Nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2011.

 

 

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Ostale vijesti OBJAVLJEN POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2011.GODINU

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.