Ispis

 Kada će konačno dvorana Vijuš biti završena? Mislim na postavljanje sjedalica u velikoj dvorani te izgradnju parkirališta i pristupne ceste?!


ODGOVOR: 25. veljače 2010.

Radovi na ugradnji sjedalica su u tijeku.Izgradnja parkirališta i pristupne ceste je u planu za 2010. godinu te će tako i biti izvedeno.