Ispis

Upitom Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva iz prosinca 2009.godine Služba za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja Grada Slavonskog Broda obratila se tražeći mišljenje o tumačenju Zakona o prostornom uređenju i gradnji u dijelu koji se odnosi na izdavanje uporabnih dozvola i potvrda izvedenog stanja. 

Odgovor iz Ministarstva s potpisom državnog tajnika Davora Mrduljaša stigao je u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Pitanje i odgovor možete pogledati u prilogu.