U sklopu izrade prometne strategije nastavlja se s anketiranjem kućanstva

Objavljeno: 04. studenoga 2019.

U sklopu izrade Plana održive mobilnosti Grada Slavonskog Broda, s ciljem prikupljanja definiranog uzorka, nastavlja se s provođenjem anketiranja kućanstva. 

Naime, projekt „Plan održive urbane mobilnosti urbano područje Slavonski Brod (UPSB)“ provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Korisnik projekta je Grad Slavonski Brod, a partner je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda. 

Predmet ovog projekta je izrada Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod - strateškog plana koji će osigurati osnovu za srednjoročni i dugoročni održivi razvoj svih vidova prometa te osigurati razvoj cijelog prometnog sektora, a obuhvaća područje grada Slavonskog Broda te općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Podcrkavlje i Sibinj.

Izrada Plana održive urbane mobilnosti UP Slavonski Brod u skladu je sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. - 2030.

Anketari će imati akreditacije s nazivom projekta te reflektirajuće prsluke.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranice www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

eu fondovi lenta

korisnik grad  partner raza

 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Slavonskog Broda.