Oglasna ploča

Građevinska dozvola - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava

Objavljeno: 05. rujna 2019.

Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-35000 Slavonski Brod, Petra Krešimira IV broj 11, OIB: 46830600751 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-35000 Slavonski Brod Petra Krešimira IV broj 11, OIB: 46830600751:

 

Prilog:
- Građevinska dozvola (pdf)