Oglasna ploča

Građevinska dozvola - građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2. skupine - javna rasvjeta spoj Bilogorske ulice i Ulice Mihovila Pavlinovića

Objavljeno: 18. srpnja 2019.

Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD SLAVONSKI BROD, HR-35000 Slavonski Brod, Vukovarska 1, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I KOMUNALNO REDARSTVO, OIB: 58007872049 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

i. Dozvoljava se investitoru GRAD SLAVONSKI BROD, HR-35000 Slavonski Brod, Vukovarska 1, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV i KOMUNALNO REDARSTVO, OIB: 58007872049:


Prilog:
- Građevinska dozvola