• Ostanite doma

Oglasna ploča

Građevinska dozvola - odvodnja otpadnih voda gradskih ulica grada Slavonskog Broda - faza 14-17 - ulica Valentina Benošića, 2. skupine

Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25, OIB: 80535169523, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25, OIB: 80535169523:

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda) -odvodnja otpadnih voda gradskih ulica grada Slavonskog Broda - faza 14-17 - ulica Valentina Benošića, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br . 5129/1, 5131/13, 5128/4, 5127/4, 5126/7, 5124/2, 6245, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Valentina Benošića)

 

Prilog:
- Građevinska dozvola (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Oglasna ploča Građevinska dozvola - odvodnja otpadnih voda gradskih ulica grada Slavonskog Broda - faza 14-17 - ulica Valentina Benošića, 2. skupine