Oglasna ploča

Građevinska dozvola - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - Vodovodna mreža Brodsko Vinogorje

Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor VODOVOD d. o. o., HR-35000 Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25, OIB: 80535169523, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13., 20/17 ), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru VODOVOD d. o. o., HR-35000 Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25, OIB: 80535169523:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - Vodovodna mreža Brodsko Vinogorje - CRPNA STANICA "BRODSKO VINOGORJE" na katastarskim česticama k.č.br.: 830/7, 830/3, 1473, 837/7, k.o. Brodsko Vinogorje (Slavonski Brod, Brlićev put)

Prilog:
- Građevinska dozvola (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Oglasna ploča Građevinska dozvola - građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - Vodovodna mreža Brodsko Vinogorje