Oglasna ploča

Građevinska dozvola - rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici

Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25, OIB: 80535169523, zastupan po Dippold&Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., Brezovica, Desprimska 8, OIB:
89365215003, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25, OIB: 80535169523, zastupan po Dippold&Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., Brezovica, Desprimska 8, OIB: 89365215003:

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. Vinogradska ulica), 1065/2. 4877. 5029/3. k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod

Prilog:
- Građevinska dozvola (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Oglasna ploča Građevinska dozvola - rekonstrukcija kolektora u Vinogradskoj ulici