• Ostanite doma

Oglasna ploča

Građevinska dozvola - dogradnja sportsko poslovne zgrade (P) i parcelacija, 2. skupine

Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD SLAVONSKI BROD, Slavonski Brod, Vukovarska 1, OIB: 58007872049, na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne
novine, broj 153/13, 20/17), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru GRAD SLAVONSKI BROD, Slavonski Brod, Vukovarska 1, OIB: 58007872049:

  • rekonstrukcija građevine gospodarske namjene, pretežito za sport i rekreaciju - dogradnja sportsko poslovne zgrade (P) i parcelacija, 2. skupine, na katastarskoj čestici k.č.br. 2589/2 (nastala parcelacijom), k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod,Stadionska ulica 10 A)

Prilog:
- Građevinska dozvola (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Oglasna ploča Građevinska dozvola - dogradnja sportsko poslovne zgrade (P) i parcelacija, 2. skupine