Oglasna ploča

Lokacijska dozvola za planirani zahvat u prostoru - građenje građevine infrastrukturne namjene

Brodsko-posavska županija, Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod, Nikole Zrinskog 25, OIB: 80535169523, zastupana po Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o., Brezovica, Desprimska 8, OlB: 89365215003, na temelju članka 115. stavka l. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65117) izdaje


LOKACIJSKU DOZVOLU

I.  Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava - crpna stanica rasteretnih voda za naselje Mali Pariz- CS7. 1 "Rotor", 2. skupine,

 

Prilog:
- Lokacijska dozvola (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Oglasna ploča Lokacijska dozvola za planirani zahvat u prostoru - građenje građevine infrastrukturne namjene