Katalog informacija Grada Slavonskog Broda

I.  UVODNE  NAPOMENE

Upravna tijela Grada Slavonskog Broda, ustrojena za obavljanje upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada i poslova državne uprave prenesenih u nadležnost lokalne samouprave, u posjedu su brojnih informacija većinom u pisanom obliku - u originalu ili preslici.

Grad Slavonski Brod pristup informacijama omogućava:

 1. objavljivanjem putem web stranice Grada Slavonskog Broda
  • najave aktivnosti i događaja u kojima se kao sudionici pojavljuj predstavnici Grada, 
  • informacije o održavanju sjednica Gradskog vijeća i dnevni red sjednice,                         
  • informacije o natječajima i natječajnoj dokumentaciji   
 2. objavljivanjem akata Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Slavonskog Broda koji sadrže odredbu o objavi u „Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda“ i na web stranici Grada,
 3. oglašavanjem u „Narodnim novinama“ natječaja i natječajne dokumentacije za javne nabave i oglašavanjem natječaja za zasnivanje radnog odnosa sukladno posebnim propisima,
 4. oglašavanjem u „Narodnim novinama“ i tjednim novinama svih ostalih natječaja sukladno posebnim propisima,
 5. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja  sredstvima javnog priopćavanja,
 6. neposrednim pružanjem informacija korisniku prava na informaciju koji je podnio zahtjev,
 7. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
 8. dostavljanjem korisniku prava na informaciju pisanu informaciju, presliku dokumenta ili informaciju u nekom drugom obliku.

Namjena informacija iz ovog Kataloga je osiguranje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.


II. PREGLED  INFORMACIJA

 1. Opći akti:

 • Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda od 16. travnja 1993. godine i nadalje
 • Gradskog poglavarstva Grada Slavonskog Broda od 16. travnja 1993.godine i nadalje
 • Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda od 16. travnja 1993. godine i nadalje

 2.  Pojedinačni akti:

 • Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda od 16. travnja 1993. godine i nadalje
 • Gradskog poglavarstva Grada Slavonskog Broda od 16. travnja 1993.godine i nadalje
 • Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda od 16. travnja 1993. godine i nadalje

 3.  Cjelokupna dokumentacija:

 • Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda od 16. travnja 1993. godine i nadalje
 • Gradskog poglavarstva Grada Slavonskog Broda od 16. travnja 1993.godine i nadalje
 • Kolegija gradonačelnika Grada Slavonskog Broda od 19. svibnja 2007. godine

 4.  Gradska imovina:

 • pokretne stvari
 • nepokretne stvari
 • imovinska prava koja pripadaju Gradu

  5.  Javna priznanja Grada Slavonskog Broda

 • dobitnici javnih priznanja

 6.  Suradnja s gradovima prijateljima

 • sporazumi o suradnji s gradovima prijateljima

 7.  Suradnja s nevladinim udrugama

 • dokumentacija o suradnji s nevladinim udrugama

 8.  Prostorno planiranje i zaštita okoliša

 • dokumentacija u svezi prostornog planiranja i zaštite okoliša

 9.  Obvezno - pravni odnosi

 • dokumentacija koja se odnosi na obvezno - pravne odnose Grada Slavonskog Broda s pravnim i fizičkim osobama od 1993. godine

10.  Javna nabava

 • cjelokupna natječajna dokumentacija provedbe postupka javne nabave

11.  Gospodarstvo i poduzetništvo

 • programi poticanja malog gospodarstva i razvitak poduzetništva
 • trgovačka društva u pretežitom ili potpunom vlasništvu Grada

12.  Komunalna infrastruktura

 • izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture
 • komunalno i prometno redarstvo

13.  Socijalni program Grada Slavonskog Broda

 • očevidnik korisnika socijalnog programa Grada Slavonskog Broda

14.  Javne potrebe

 • programi javnih potreba (školstvo, predškolski odgoj, kultura, tehnička kultura, šport, socijalno - zdravstvene potrebe, vatrogastvo)

15.  Stipendije i krediti

 • studentske i učeničke stipendije i krediti

16.  Posebni projekti Grada Slavonskog Broda

 • Grad prijatelj djece
 • U svijetu bajki Ivane Brlić Mažuranić

17.  Mjesni odbori

 • cjelokupna dokumentacija o radu mjesnih odbora Grada Slavonskog Broda

18.  Proračun Grada Slavonskog Broda

 • financiranje korisnika Proračuna
 • naplata proračunskih sredstava              
 • knjigovodstvena evidencija,
 • bilanca imovine,
 • knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • planiranje i donošenje Proračuna

19.  Koncesije i koncesijska odobrenja

 • cjelokupna dokumentacija postupka provedbe dodjele koncesije

20.  Uredsko poslovanje

 • popis podnositelja zahtjeva bilo koje vrste
 • urudžbeni upisnik i druge knjige uredskog poslovanja
 • klasifikacijske i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata
 • upravni i neupravni postupci (u tijeku ili završeni)

21.  Dužnosnici, pročelnici, službenici i namještenici Grada

 • osobni podaci o dužnosnicima, pročelnicima, službenicima i namještenicima
 • podaci o postupku izbora dužnosnika, prijama u radni odnos pročelnika, službenika i namještenika
 • podaci o raspoređivanju na radno mjesto i o ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa

Napomena:
Grad Slavonski Brod zadržava pravo uskrate tražene informacije

 • sukladno odredbi članka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13),
 • sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03,118/06,41/08,130/11,106/12),
 • sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (NN, br.47/09),
 • sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima (NN, br.20/10,143/12),
 • sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku (NN, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08,57/11,148/11,25/13)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

 • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
 • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Katalog informacija

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.