Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj - Viši stručni suradnik 1 za odnose s javnošću i protokol-vježbenik

Objavljeno: 27. rujna 2019.

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11. i 4/18. dalje: ZSN LP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016. od 6. srpnja 2016., 16. studenog 2016., 22. svibnja 2017., 10. srpnja 2017. , od 4. prosinca 2017., 27. prosinca 2017., 29. ožujka 2017., 29.ožujka 2018., 17.listopada 2018., 23.studenog 2018. , 11.travnja 2019. i 1.srpnja 2019.godine, privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

J AV N I  N A T J E Č A J

Za prijam vježbenika u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto:

- Viši stručni suradnik 1 za odnose s javnošću i protokol-vježbenik
- 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta

 

Prilog:


Poveznice: