Javni pozivi i natječaji

Natječaj za osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 23. rujna 2019.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br. NN 91/96, 68/98, 137/99., 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Gradonačelnik raspisuje

Natječaj za osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)