Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta, izmjena i dopuna građevinske dozvole - rekonstrukciju poslovne zgrade- dogradnja grafičke radionice / tiskare

Objavljeno: 18. srpnja 2019.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.07.2019. godine u 09:30 sati, na lokaciji - Vukovarska 1, Slavonski Brod, Tvrđava Brod

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta, izmjena i dopuna građevinske dozvole