Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za lokalnu samoupravu

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11. i 4/18.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme KLASA: 112-03/19-01/4 URBROJ: 2178/01-07-19-1 , objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenih web stranica Grada dana 3.5.2019., za radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za lokalnu samoupravu te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi

P O Z I V

kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za lokalnu samoupravu

Obavještavamo kandidate po Oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za lokalnu samoupravu, objavljenog putem HZZ-a i službenih web stranica Grada, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 17.svibnja 2019. godine s početkom u 9:30 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-03/19-01/4
URBROJ: 2178/01-07-19-14
Slavonski Brod, 14.svibnja  2019. godine

Povjerenstvo za provedbu oglasa

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za lokalnu samoupravu