Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - crpna stanica „Brodsko Vinogorje

Objavljeno: 26. travnja 2019.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene, izgradnja vodovodne mreže- crpna stanica Brodsko Vinogorje" s priključnim cjevovodima na k.č.br. 830/7, 830/3,1473, 837/7 k.o. Brodsko Vinogorje, (Slavonski Brod, Brlićev put).

II. Uvid
u spis predmeta može se izvršiti dana 06.05.2019. godine u 11:00 sati, na lokaciji- Vukovarska 1, Slavonski Brod.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)