Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) rekonstrukcija i izgradnja pješačke staze, nadstrešnice i kontrolnih kućica na Graničnom prijelazu za međunarodni promet putnika

Objavljeno: 18. prosinca 2018.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za:

na katastarskoj čestici k.č.br. 3678/2, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Granični prijelaz Slavonski Brod).

 

II. U spis je priložen glavni projekt, ZOP: 160 473, iz srpnja 2018. godine, glavni projektant Mario Galić, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 2495 (GALPOS d.o.o., Zagreb IV. Trnava 104).


III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.12.2018. godine u 08:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod,
Vukovarska 1 (soba 28).


Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)