Javni pozivi i natječaji

Odluka o poništenju Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - viši stručni referent 1 - za komunalno gospodarstvo

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18, dalje: ZSN) privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda u upravnoj stvari povodom raspisanog oglasa donosi

O D L U K U

o poništenju Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - viši stručni referent 1 -  za komunalno gospodarstvo

 

I

Sukladno odredbi članka 29. ZSN-a privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda raspisala je Oglas objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područna služba Slavonski Brod i internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda dana 15. studenog 2018. godine.

Poništava se navedeni Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 –  za komunalno gospodarstvo u Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo.

II

Ova Odluka dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na Oglas

III

Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO
KLASA: 112-03/18-01/19
URBROJ: 2178/01-07-18-13
Slavonski Brod, 26. studenog 2018. godine


Privremena pročelnica:
Albina Anđelić, dipl. iur.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Odluka o poništenju Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto - viši stručni referent 1 - za komunalno gospodarstvo