Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Objavljeno: 31. listopada 2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA:112-02/18-01/5
URBROJ: 2178/01-07-18-10

Slavonski Brod, 31. listopada 2018.godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto pročelnik upravnog odjela te pregleda prijava pristiglih na natječaj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi


P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo

 

Obavještavamo kandidate po Javnom natječaju za  prijam u službu na neodređeno vrijeme za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 5. studenog 2018. godine, s početkom u 09,00 sati.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune, a koji nisu dobili obavijest o neispunjavanju uvjeta Javnog natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja