Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija državne ceste DC423 na dionici Ulice Stanka Vraza i Lučke ulice

Objavljeno: 31. listopada 2018.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

II. U spis je priložen Idejni projekt, zajedničke oznake projekta: REN-41/2017, iz travnja 2017. godine, glavni projektant Ivan Blažević, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 5418 (RENCON d.o.o., Osijek, Vijenac I. Mažuranića 8) na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola.

III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.11.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska 1 (soba 28)

 

Prilog:

- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)