Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina-odorizacijska stanica

Objavljeno: 27. kolovoza 2018.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

II. U spis je priložen glavni projekt, Z.O.P.: 18-001, iz lipnja 2018. godine, glavni projektant mr.sc.Luka Čarapović, dipl.ing.stroj., broj ovlaštenja S 943 (ABACO d.o.o., Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)