Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik 1 za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove

Objavljeno: 16. kolovoza 2018.

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i  61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S

za prijem u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za gospodarstvo na radno mjesto

- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE                                           

1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme,  radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

 

Prilozi:

- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

-Upute i obavijesti kandidatima

Poveznice:

 - Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zapošljavanje
- Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju