Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja građevine infrastrukturne namjene, sanacija klizišta u ulici Hrastić

Objavljeno: 17. srpnja 2018.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne namjene, sanacija klizišta u ulici Hrastić na katastarskim česticama k.č.br. 1463, 77/2, 327, 326, 330, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 335/1, 335/5 k.o. Brod.Vinogorje (Slavonski Brod, Ulica Hrastić).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.07.2018. u 09:00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, soba 32.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)