Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za pravne poslove

Objavljeno: 03. srpnja 2018.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za pravne poslove te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za pravne poslove

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za pravne poslove u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 6. srpnja 2018. godine, s početkom u 09,00 sati, a pozvani su kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

1.  Đurđica Živić
2.  Monika Colić
3.  Mirta Bušić
4.  Vedran Kožul
5.  Vladimir Raguž
6.  Jelena Marušić
7.  Jelena Bilandžić

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa