• Ostanite doma

Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometni sustav cestovnog prometa - izgradnja kolnika, ceste i odvodnje u ulicama Livade I i Livade II

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometni sustav cestovnog prometa - izgradnja kolnika, ceste i odvodnje u ulicama Livade I i Livade II, građevina 2. skupine, na   katastarskim česticama k.č.br. 2751/1, 2751/2 i 2749 k.o. Podvinje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.07.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, (soba 26).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se     izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Prilog:

Javni poziv za uvid u spis predmeta

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za uvid u spis predmeta- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometni sustav cestovnog prometa - izgradnja kolnika, ceste i odvodnje u ulicama Livade I i Livade II