Ispis

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne namjene, sanacija klizišta u
Vodovodnoj ulici na katastarskoj čestici k . č. br. 1272, k.o. Brod.Vinogorje (Slavonski Brod, Ulica Vodovodna).

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.06.201 8. u 09:00 sati, na lokaciji- Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, soba 32.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)