• Ostanite doma

Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju - (dogradnja) sportsko poslovne zgrade

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju - (dogradnja) sportsko poslovne zgrade (P), 2. skupine, na katastarskoj čestic i k. č. br. 2589/2, k.o. Brodski Varoš (Slavonski Brod, Stadionska ulica l O A).

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.06.2018. godine u 08:00 sati, na lokaciji - Slavonski Brod, Vukovarska l (soba 32).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju - (dogradnja) sportsko poslovne zgrade