• Ostanite doma

Javni pozivi i natječaji

Natječaj za korištenje gradskih kućica i pokretnih naprava za ugostiteljske usluge na gradskom kupalištu Poloj

Na temelju članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 06/09. i 13/10.) i Odluke o korištenju gradskih kućica i površine na gradskom kupalištu Poloj, Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za korištenje gradskih kućica i pokretnih naprava za ugostiteljske usluge na gradskom kupalištu Poloj

Naziv lokacije: prostor Gradskog kupališta Poloj, dio k.č.br. 4875/1 k.o. Slavonski Brod
- Vrijeme korištenja: za vrijeme trajanja kupališne sezone u 2018. godini (15. lipanj - 01. rujan 2018. godine)

 

Prilog:
- Natječaj za korištenje gradskih kućica i pokretnih naprava za ugostiteljske usluge na gradskom kupalištu Poloj (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Natječaj za korištenje gradskih kućica i pokretnih naprava za ugostiteljske usluge na gradskom kupalištu Poloj