Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja raskrižja ulica Dr. Mile Budaka i Eugena Kumičića - kružni tok

Objavljeno: 15. svibnja 2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometni sustav cestovnog prometa
- izgradnja raskrižja ulica Dr. Mile Budaka i Eugena Kumičića -kružni tok, građevi na 2. skupine, na katastarskim česticama k. č. br. 4891 , 4879, 4889, 4993/1 , 1866/3, 1839/5 i 1865/3 k. o. Slavonski Brod.


Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)