Javni pozivi i natječaji

Odluka o poništenju Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 - za komunalno gospodarstvo

Objavljeno: 20. travnja 2018.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO
KLASA: 112-03/18-01/4
URBROJ: 2178/01-07-18-2
Slavonski Brod, 20 travnja 2018. godine

 

Na temelju odredbe članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11 dalje: ZSNLP(R)S) privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda u upravnoj stvari povodom raspisanog oglasa donosi

O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto
viši stručni referent 1 - za komunalno gospodarstvo

I.

Sukladno odredbi članka 29. ZSNLP(R)S-a privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda raspisala je Oglas objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područna služba Slavonski Brod i internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda dana 19. travnja 2018. godine.
Poništava se navedeni Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 - za komunalno gospodarstvo u Upravnom odjelu za komunalni sustav i komunalno redarstvo.

II.

Ova Odluka dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na oglas.

III.

Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Privremena pročelnica:
Barbara Rakitić Gavranić, dipl. ing