Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto upravni referent

Objavljeno: 20. travnja 2018.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto upravni referent 1 - za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto upravni referent 1 - za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto upravni referent 1 – za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 23. travnja 2018. godine, s početkom u 09,00 sati, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

1. Marija Biondić,
2. Ljiljana Čotić,
3. Marina Ferić,
4. Ivan Domović,
5. Stjepan Lovrić,
6. Tomislav Čorak

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa