Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 za naplatu prihoda

Objavljeno: 26. ožujka 2018.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 za naplatu prihoda te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 za naplatu prihoda


Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni referent 1 za naplatu prihoda u Upravni odjel za financije i računovodstvo. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 27. ožujka 2018. godine, s početkom u 09,00 sati,  a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

u   09,00 sati:

1. Dragana Bilić
2. Gabriela Bušić
3. Zdenka Kaurić
4. Pavo Kuprešak
5. Ivana Radišić
6. Đurđica Živić
7. Aida Bakunić Baličević
8. Andra Vranić
9. Ana Tomić
10. Ivana Vrhovčević
11. Dino Stjepanović

 u 10,30 sati

12. Romana Jurić-Katušić
13. Sunčica Žigić
14. Franko Tolić
15. Andrea Bumbić
16. Ines Logarušić
17. Vesna Vlaić
18. Dalija Alavanić
19. Manda Šokčević
20. Helena Žajdlik
21. Monika Barišić
22. Ivana Kožul


Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu oglasa