Javni pozivi i natječaji

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ natječaj za za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa- magistar psihologije (m/ž)

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12. i 94/13.)

OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR NAZOR "
SLAVONSKI BROD
35000 SLAV. BROD,Franje Marinića 9
(tel: 035/266-469)
objavljuje

N A T J E Č A J
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
1. magistar psihologije (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u Matičnoj školi
UVJETI:
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Uz prijavu na natječaj obvezno priložiti: dokaz o stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku rodnog lista, uvjerenje o nekažnjavanju i kratak životopis.
Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavod za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama škole (20.03.2018. – 28.03.2018)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na naprijed navedenu adresu.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranicama škole.

Datum objave:20.03.2018.godine.

Prijavni obrazac- natječaj psiholog

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Osnovna škola „Vladimir Nazor“ natječaj za za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa- magistar psihologije (m/ž)