Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Objavljeno: 08. ožujka 2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u ponovljenom postupku izdavanja građevinske dozvole za:

građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa -
izgradnja spojne ceste Gundulićeva-kružni tok u ulici P. Svačića u Slavonskom Brodu, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 2800/33, 2800/6, 2712, k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Ivana Gundulića).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)