Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Plinacro d.o.o.

Objavljeno: 05. ožujka 2018.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

na građevnoj čestici 5447/3 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Trešnjica 5F).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta - Plinacro d.o.o. (pdf)