Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Viši stručni suradnik 1 za financijsko knjigovodstvo - glavni knjigovođa

Objavljeno: 26. siječnja 2018.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za financije i računovodstvo na radno mjesto

- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO - GLAVNI KNJIGOVOĐA
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Prilozi:
- Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)

Poveznice:
- Prednost kod zapošljavanja
- Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju