Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto 1.viši stručni suradnik 1 za Ured Gradonačelnika

Objavljeno: 15. siječnja 2018.

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
KLASA:112-01/18-01/1
URBROJ: 2178/01-07-18-21
Slavonski Brod, 15. siječnja 2018. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1 za ured gradonačelnika, te pregleda prijava pristiglih na natječaj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi

P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto
1.VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA URED GRADONAČELINKA

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik1 za ured gradonačelnika u Upravni odjel za lokalnu samoupravu.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 16. siječnja 2018. godine, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prema sljedećem rasporedu:

u 9,00 sati

1. ĐURĐICA ŽIVIĆ
2. AMALIJA BOJIĆ
3. MAJA ANIĆ
4. NIKOLINA RUŽIĆ
5. DOMAGOJ PAVIĆ
6. RUŽICA TOPALOVIĆ

u 10,00 sati

7. ANĐELA BIONDA
8. MIRTA BUŠIĆ
9. IVAN VUKOVIĆ
10. JELENA FOGADIĆ
11. IVANA MAJIĆ
12. MISLAV JERKOVIĆ

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Brod.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa