Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme- viši stručni suradnik 1 za ured gradonačelnika

Objavljeno: 03. siječnja 2018.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu na radno mjesto

- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA URED GRADONAČELNIKA
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Prilozi:

- Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, - Upute i obavijesti kandidatima ( pdf)- Upute i obavijesti kandidatima ( pdf)

 


https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf