Ispis

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta
1.VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE GRADA
2. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, te pregleda prijava pristiglih na natječaj, Povjerenstvo za provedbu natječaja, donosi

P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta
1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐENJE GRADA
2. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na natječaj i ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada i Samostalni upravni referent za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 04. siječnja 2018. godine, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prema sljedećem rasporedu:

u 10,15 sati

Radno mjesto; Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada

1. IRENA KOZINA

Radno mjesto; Samostalni upravni referent za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

1. TAMARA MOKRICKI
2. DAVOR HERBUT
3. MARINA TAKAČ
4. ANITA ČULJAK
5. KATARINA BAZO

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Brod.

Povjerenstvo za provedbu oglasa