• Ostanite doma

Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za o građenje građevine stambeno poslovne namjene

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
o građenje građevine stambeno poslovne namjene - STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA (P+2),
o građenje građevine stambene namjene, pomoćna građevina - POMOĆNA ZGRADA - NADSTREŠNICA (P),
na k . č . br. 3271 k.o. Slavonski Brod Slavonski Brod, A. štampara 47.

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.12.2017. godine u 14:00 sati, na lokaciji Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava (soba 28).

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za o građenje građevine stambeno poslovne namjene (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za o građenje građevine stambeno poslovne namjene