Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda

Objavljeno: 20. studenoga 2017.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za o građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda- GRADNJA GLAVNOG KOLEKTORA U KORIDORU "ISTOČNE" VEZNE CESTE (DIO SLIVA "B5"),
na katastarskim česticama 6405, 6406/1 , 6406/2, 6372/2, 6365/1 , 6366/1 , 6367/1 , 6321 /1, 6370/1' 6667, 6669, 6670, 6671 ' 6672, 6673, 6674, 6675, 6678, 6548, 6630/3, 6627/2, 6624/1 ' 6619/2, 6630/8, 6720/1 ' 6720/2, 6723/2, 6722/4, 6721/3, 6724/1' 6724/2, 6731, 6980/1, 6980/2 i 6980/3 k. o. Slavonski Brod Slavonski Brod, koridor Istočne vezne ceste.

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.11.2017. godine u 14:00 sati, na lokaciji Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava (soba 28).

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda (pdf)