Javni pozivi i natječaji

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića Potjeh

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. stavak 2., 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Potjeh Slavonski Brod raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja- odgojitelja
Dječjeg vrtića Potjeh

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje
RAVNATELJA - ODGOJITELJA Dječjeg vrtića Potjeh u Slavonskom Brodu
- jedan izvršitelj - radno vrijeme 4 sata ravnatelj, 4 sata odgojitelj

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa
- ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (presliku radne knjižice ili potvrda iz HZMO-a)
- preslika domovnice
- uvjerenje o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijeve)

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.
Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dječji vrtić Potjeh
Vukovarska 1 (Gradska uprava) 35 000 Slavonski Brod
s naznakom «Natječaj za ravnatelja».

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.

KLASA: 112-01/17-01/56
URBROJ: 2178/01-07-17-1
Slavonski Brod, 26. listopada 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Potjeh Slavonski Brod

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića Potjeh