Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - samostalni upravni referent za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Objavljeno: 16. listopada 2017.

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i 61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto

- samostalni upravni referent 1 za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

 

Prilozi:
- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - samostalni upravni referent za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)